ข่าวประชาสัมพนธ์ » ม.วลัยลักษณ์ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AIC นครศรีฯ

ม.วลัยลักษณ์ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AIC นครศรีฯ

22 กรกฎาคม 2020
316   0

ม.วลัยลักษณ์ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AIC นครศรีฯ

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานศูนย์ AIC และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจ.นครศรีฯ ประชุมร่วมกับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้านโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช) เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ AIC จ.นครศรีธรรมราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จ.นครศรีฯ  โดยหลังจากการนำเสนอแผนงานทั้งหมด ศูนย์ AIC จ.นครศรีฯ จะส่งรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อเสนอของบประมาณไปยังกระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์ AIC จ.นครศรีฯ ต่อไป

 

สนับสนุนข่าวโดย