ข่าวประชาสัมพนธ์ » มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แม่บ้าน

มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แม่บ้าน

6 มิถุนายน 2020
505   0

มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แม่บ้านและกำลังพลของหน่วยในค่ายวชิราวุธ


เร็วๆนี้ พลตรีธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 มอบหมายให้ พันตรีณัฐพงษ์ สังข์สิงห์ นายทหารประจำศูนย์การศึกษาค่ายวชิราวุธ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำเบเกอรี่ (คุกกี้และเค้กวุ้นปีโป้ ) ให้แก่แม่บ้านและกำลังพลของหย่วยทหารค่ายวชิราวุธ จำนวน 30 คน ฌ หอประชุม แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจร เหมจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการและฝ่ายแผนแผนกงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ และนางสาวปิยะพร แก้วแสง เลขานุการคณะดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กล่าวรายงาน
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่แม่บ้าน และกำลังพลของหน่วยทหารในค่ายวขิราวุธ เป็นความร่วมมือเพื่อการฝึกวิชาชีพร่วมกันระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 41 กับ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ ประกอบธุรกิจ มีอาชีพเสริม ส่งเสริมผู้เข้ารับการอบรม รักการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ วิทยากรฝึกอบรม อาทิ ครูณัฐสุดา คงทอง ครูสุจิรา ปิ่นสัญชัย และครูธัชญศวรรณ ปรีดาศักดิ์
พันตรี ณัฐพงศ์ สังข์สิงห์ ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมอาชีพเบเกอรี่ (คุกกี้และเค้กวุ้นปีโป้ ) ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตั้งใจเก็บความรู้ประสบการณ์ ให้มากที่สุด และหวังว่า กำลังพลที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และความเป็นพลเมืองที่ดี มีพื้นฐานด้านอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป