ข่าวประชาสัมพนธ์ » “โป๊ะแตก”2สส.เมืองคอนนำผู้บริจาคที่ดินสร้าง ส.ตม.ร้อง ผบ.สตช.ผ่านผู้ว่า ฯเมืองคอน-แฉ สว.ตม.สอดไส้เปลี่ยนที่ดินบริจาค

“โป๊ะแตก”2สส.เมืองคอนนำผู้บริจาคที่ดินสร้าง ส.ตม.ร้อง ผบ.สตช.ผ่านผู้ว่า ฯเมืองคอน-แฉ สว.ตม.สอดไส้เปลี่ยนที่ดินบริจาค

1 เมษายน 2020
2426   0

โป๊ะแตก 2 ส.ส.เมืองคอนนำผู้บริจาคที่ดินสร้าง ส.ตม.ร้อง ผบ.สตช.ผ่านผู้ว่า ฯเมืองคอน-แฉ สว.ตม.สอดไส้เปลี่ยนที่ดินบริจาคแห่งใหม่โดยมิชอบ


(31 มี.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.เขต 1 และ เขต 7 พรรพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช นายปรีชา แก้กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชรัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำตัวแทนนางดรุณี รัตนวงศ์ อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210/1 หมู่ 5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดินจำนวน 2-1-42 ไร่ ในท้องที่ หมู่ 2 ถนนทิดพระเกียรติ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่ 106709 เล่มที่ 160709 หน้า 9 , หนังสือบันทึกข้อความ ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม. 6 ฅ ขสำเนาขออนุญาตใช้เงินที่ ตช.0029.134/2343 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และสำเนาหนังสือขออนุญาติใช้เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสริมงบประมาณ ปี 2562 เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและทวงถามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมาช
โดยมีนางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับเรื่องเพื่อดำเนินการตามระเยียบขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้น รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.เขต 1 และ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสายัณห์ ยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้รับการสอบถามและร้องเรียนจากนางดรุณี รัตนวงศ์ ซึ่งได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อส่งสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช และได้โอนที่ดินให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอใช้เงินค่าธพรรมเนียมตรวจเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2562 ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินค่าธรรมเนียมตรวจเข้าเมืองเพื่อก่อสร้างอาหารตามโครงการดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,054,951,944 บาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 45.5 ล้านบาท ตามเอกสารลงวันที่ 2 ต.ค. 2563
“ทุกอย่างผ่านขั้นตอนและได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ทาง สว.ตม.นครศรีธรรมราช กลับไม่ยอมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจ้างบริษัทก่อสร้างดำเนินการทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาผ่านมานานกว่า 6 เดือน จนทางผู้บริจาคสงสัยและมาสอบตนในฐานะ ส.ส.ในพื้นที่ เมื่อตนตรวจสอบจึงพบว่ามีเอกรหลักฐานยืนยืนยันว่าหลังจาก ผบ.ตร.ทำเนื่องสื่อขอใช้ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองไปยังปัดกระทรวงการคลัง และทางปลัดกระทวงการคลังได้ตอบรับการอนุมัติงบประมาณการใช้เงินธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองจำนวน จำนวน 1,054,951,944 บาท โดยในจำนวนดังกล่าว ในข้อ 26 ได้ระบุเป็นการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 45.5 ล้านบาท ตามเอกสารลงวันที่ 2 ต.ค. 2563 แต่กลับพบความผิดปกติที่เอกสารแนบท้ายการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช 45 ล้านบาท มีการเพิ่มเติมข้อความเสนอกลับไปยังผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า “ 1. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบัน ตม.จว.นครศรีธรรมราช ยังไม่มีอาคารที่ทำการ โดยเชาอาคารพาณิชย์เอกชน จำนวน 3 คูหา 3 ขั้นครึ่ง อันตราคาเช่าเดือนละ 30,000 บาท จึงมีความประสงค์ขอสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง 2. สถานที่ก่อสร้างดั้ยการประสานตากคุณอาภา นามเกิด (เจ้ของโครงการเดอะวินเทจ ซึ่งปัจจุบัน ตม.จว.นครศรีธรรมราช ได้เช่าอาคารพาณิชย์อาคารที่ทำการ) แจ้งว่าประสงค์จะบริจาคที่ดิน เพื่อให้ ตม.จว.นครศรีธรรมราช ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 27.1 ตารางวา ซึ่งที่ดินคตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.นาทราบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หากเจ้าของที่ดินมีหนังสือแจ้งความประสงค์บริตาคี่ดิน ทาง ตม.จว.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ,3 ลักษณะอาคาร แบบอาคารที่ทำการ ตม.นนทบุรี มาตรฐานที่ 10334/57 และ 4. ขอขอบเขตการดำเนินงาน -อยู่ระหว่างการดำเนินการเจ้าของที่ดินที่แจ้งความประสงค์บริจาคที่ดิน”
ส.ส.เขต 7 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนจึงถึงบางอ้อว่าทำไม่ สว.ตม.คนปัจจุบันจึงยังไม่ดำเนินการว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างดำเนินการ เพราะได้สอดไส้ข้อความเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ดินบริจาคแทนแปลงเก่าที่มีผู้บริจาคและโอนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 หรือ 6 ปีเศษที่ผ่านมา และที่สำคัญทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการขอใช้เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองจนได้รับการอนุมัติเงินก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สว.ตม.จะต้องมาดำเนินการขอที่ดินบริจาคสร้างอาคารสำนักงาน ตม.จว.นครศรีธรรมราชอีกทำไม ซึ่งหากไม่ลงเร่งดำเนินการว่าจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายในเดือน ก.ย. 2563 งบประมาณกจะตกไปอย่างน่าเสียดาย และในวันนี้ทางผู้บริจาคเดิมพร้อมที่จะบริจาคที่ดินเพิ่มเติมหากที่บริจาคไปแล้วไม่เพียงพอตามที่ทาง ตม.ต้องการ เรื่องนี้มีเลื้องหน้าเบื้องหลังไม่ชอบมาพากล โดยตนพร้อมด้วย รส.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พร้อมจะเดินทางเข้าร้องเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาในเรื่องนี้ และหาก สว.ตม.นครศรีธรรมราชขาดความรู้ ความสามารถในการเร่งดำเนินการว่าจ้างก่อสร้างก็ควรจะโยกย้ายพ้นตำแหน่งและให้คนอื่นเข้ามารับหน้าที่ดำเนินการโดยเร่งด่วนแทน แต่มาติดเรื่องการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ จึงมาร้องผ่านผ่าราชการจังหวัดและสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าว
ทางด้าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า การบริจาคที่ดินให้ก่อสร้างอาคาร ตม.จว.นครศรีธรรมราช และโอนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และผ่านกระบวนการและขั้นตอนการขอใช้เงินค่าธรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองได้รับการอนุมัติ 45.4 ล้านบาท เท่ากับว่าทาง สว.ตม.กำลังจะเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างอาคาร ตม.จว.นครศรีธรรมราชไปที่ใหม่ ซึ่งตามระเบียบทำไม่ได้ อาจจะเข่าข่ายดำเนินการโดยมิชอบ เมื่อได้งบประมาณมาแล้ว สถานที่ก่อสร้างมีอยู่แล้วก็ควรจะรีบเร่งในการว่าจากบริษัทก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังขยายและดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งการก่อสรางถนนวงแหวนรอบนอก พนนพุทธภูมิ อยู่ในขณะนี้ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตม.นครศรีธรรมราช เมื่อมีผู้บริจาคที่ดินให้ตั้งแต่ปี 2557 มีงบประมาณก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจะเตะถ่วงล่าช้าอยู่ทำไม่ รศ.ดร.รงค์ กล่าว.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
31 มี.ค.2563