ข่าวประชาสัมพนธ์ » PM AWARD 2020 ปิดท้ายเวที่สัญจร ที่หาดใหญ่ กระตุ้นผู้ส่งออกร่วมสมัคร รับมือการค้าโลกเปลี่ยน

PM AWARD 2020 ปิดท้ายเวที่สัญจร ที่หาดใหญ่ กระตุ้นผู้ส่งออกร่วมสมัคร รับมือการค้าโลกเปลี่ยน

15 มีนาคม 2020
178   0

PM AWARD 2020 ปิดท้ายเวที่สัญจร ที่หาดใหญ่ กระตุ้นผู้ส่งออกร่วมสมัคร รับมือการค้าโลกเปลี่ยน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส่งท้ายเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแนะนำการ สมัครรับรางวัล PM AWARD 2020 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นภูมิภาคสุดท้าย แนะผู้ส่งออกปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อลดความเสี่ยงในเวทีการค้าโลก เปิดรับสมัครฟรี ทางเว็บไซต์ www.pm-award.com ถึง 10 เมษายน นีh
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาแนะนำการสมัครโครงการ PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2020 หรือ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบธุรกิจ ส่งออก ผู้ประกอบการสินด OTOP ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 120 คน ณโรงแรม บุรีศรีภู บูติก

นางประภา บุรณศิริ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เปิดเผยว่า จากสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นและมีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลให้ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างและนำกลยุทธ์ต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้เกิดความยั่งยืน รางวัล PM Aard เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ที่แสดงถึงความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าและบริการให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปี จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง

การจัดสัมมนาแนะนำการสมัครในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการสัญจรแนะนำการสมัครในส่วนภูมิภาค โดย
ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาเชิญผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านๆมา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
การเข้าร่วมโครงการ พร้อมเผยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและความเข้าใจในการสมัครให้กับ
ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็นรางวัลกียรติยศสูงสุดด้านการส่งออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล
พร้อมได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากกรมฯทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-198-7873, 081-989-2402