ข่าวประชาสัมพนธ์ » ยังไม่มีแหล่งน้ำ!!ส.ส.พปชร.เมืองคอนรับประสานงานติดตามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะ

ยังไม่มีแหล่งน้ำ!!ส.ส.พปชร.เมืองคอนรับประสานงานติดตามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะ

11 มีนาคม 2020
200   0

ยังไม่มีแหล่งน้ำ!!ส.ส.พปชร.เมืองคอนรับประสานงานติดตามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะนำน้ำมาใช้ใน รร.อนุบาล ณ.นครอุทิศแห่งใหม่ได้ทันเปิดเทอม


ชาวเมืองคอนเฮ!!ขยายโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมาช (ณ.นครอุทิศ)ออกนอกเมือง-เปิดทำการเรียนการสอนปีแรก 2563 จำนวน 3 ห้องเรียนรวมนักเรียน 180 คน-ชี้ปัญหาหลักไม่มีแหล่งน้ำใชอุปโภคบริโภค ส.ส.ดร.รงค์ รับช่วยติดตามกรมทรัยากรน้ำบาดาลเร่งขุดให้แล้วเสร็จทันเปิดเทอมนี้
(11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจังหวดนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) เข้าเยี่ยมชมและสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่อาคาร โรงเรียนอนุบาลณนครอุทิศนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)แห่งใหม่ ที่จะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก ในระดับชั้น ป.1-ป.3 โดยมีนายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลณนครอุทิศนครศรีธรรมราช ( ณ.นครอุทิศ) พร้อมคณะครู อาจารย์ให้การต้อนรับ และนำคณะออกเดินทางไปยังอาคารเรียนโรงเรียนอุบาลบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) แห่งใหม่ตั้งอยู่ริมถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง บริเวณที่บ้านหัวตรุด ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
นายสุธน เกิดมณี กล่าวว่า อาคารที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) แห่งใหม่ จะเริ่มใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีแรกจะเปิดรับนักเรียนชั้นละ 60 คน รวม 180 คน โดยขณะนี้มีผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้ามาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้น 2 และชั้นปีที่ 3 และผ่านกระบวนการ ขั้นตอนในการคัดเลือกนักเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มเปิดทำการเรียนการในในวันที่ 16 พ.ค. 2563 โดยในปีต่อ ๆ ไปจะเปิดสอนในระดับ ป.4 ป.5 และ ป.6 ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้นตั้งแต่ ป.1-ป.6 รวมนักเรียนทั้งหมด 360 คน
“อุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในปีแรกในราวกลางเดือน พ.ค. 2563 คือเรื่องน้ำ เนื่องจากที่อาคารใหม่บ้านหัวตรุด ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีแหล่งน้ำเลยปัญหาที่จะต้องรีบเร่งดำเนินคดีการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำเข้าสู่ระบบการใช้ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อให้เร่งเข้ามาสำรวจและขุดบ่อบาดาลให้แล้วเสร็จทันการเปิดเรียนในเดือน พ.ค. 2563 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอาคารประกอบอื่น ๆ เพราะในขณะนี้มีอาคารขนาดใหญ่ 3 ชั้นเพียงหลังเดียว นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่สำหรับให้นักเรียนเล่นกีฬา และปัญหาฝุ่นละอองเนื่องจากลานกว้างหน้าอาคารเรียน โดยในปัจจุบันได้ทำการถมและไถเกลี่ยให้ราบเรียบแต่ยังไม่ได้ปลูกหญ้า ทำให้เมื่อลมพัดจะเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก ส่วนในเรื่องบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนไม่มีปัญหาทางโรงเรียนมีความพร้อมในส่วนนี้อย่างเต็มที่ จึงอยากให้ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ช่วยติดต่อประสานงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดเรียนในกลางเดือน พ.ค. 2563”
ในขณะที่ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า โรงเรียนอนุยาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ.นครอุทิศ) แห่งใหม่ มีพื้นที่ 4 ไร่อาคารเรียนสร้าง และโรงเรียนมีการการบริหารจัดการไว้ชัดเจนว่าปีการศึกษา 2563 เดือนพฤษภาคมนี้ทางโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนในปีแรกเปิดทำการเรียนการสอน ชั้น ป. 1 ป. 2 ป 3 ชั้นละ 60 คนนักเรียน 180 คน และในปีต่อ ๆ จะรับเพิ่ม ป.4 ป.5 และ ป.6 ก็จะครบถ้วน ป.1-ป.6 ในปี 2566 มีนักเรียนรวม 360 คน ตนเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) แต่ปัญหาในเรื่อง แหล่งน้ำ อาคารประกอบ สนามกีฬาหรือสถานที่เด็กออกกำลังกาย ในขณะนี้โรงเรียนมีอาคารเพียง 1 หลังน่าจะไม่เพียงพอซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างอาคารประกอบเพิ่มเติมต่อไป
“แต่ปัญหาเร่งด่วนในการเปิดเทอมใหม่ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรกเดือน พ.ค. 2563 ปัญหาเร่งด่วนก็คือเรื่องน้ำ ซึ่งทราบว่าทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาลดาล ตนในฐานะผู้แทนราฎรจะประสานงานติดตาม เพื่อให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือขุดเจาะน้ำบาดาลมาให้ให้ทันเปิดเทอม ส่วนในเรื่องอาคารประกอบ และสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวก สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สำหรับทำการเรียนการสอนในวิชาด้านการกีฬา และการกำลังกาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นที่เกิดจากสนามหน้าอาคารเรียน ทางโรงเรียนก็ได้มีการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ต่อไป ตนในฐานผู้แทนราษฎรขอให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ รวมทั้งพร้อมทีจะช่วยเหลือติดต่อประสานงานและเร่งรัดการดำเนินารต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จทันกรเปิดเทอมใหม่ในเดือน พ.ค.2563 นี้”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลณนครอุทิศนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)ที่ใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวตรุด ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ในขณะนี้ทางโรงเรียนได้เร่งปลูกต้นไม้ ผลไม้ในพื้นที่ว่างบางส่วน ทั้งการปลูกกล้วย ฝรั่ง และอื่น ๆ เพื่อให้ความร่มรื่นและสามารถนำมาให้เป็นอาหารของนักเรียนได้ ซึ่งการขยายพื้นที่ก่อสร่างอาคารโรงเรียนอนุบาลณนครอุทิศนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)จากที่เดิมกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราช และตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในช่วงเช้าและเย็นจึงมีนักเรียและผู้ปกครองที่เดินทางมารับบุตรหลานของทั้ง 2 โรงเรียนหลายพันคนส่งผลทำให้มีปัญหาด้านการจราจรอย่างหนักส่งผลต่อสุขภาวะของนักเรียน ครู ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยการย้ายออกไปสร้างอาคารเรียนในสถานที่ใหม่ริมถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ และมีเป้าหมายเปิดรับนักเรียนระดับ ป.1-ป.6 รวม 360 คนภายในปีการศึกษา 2566 จึงเป็นการระบายนักเรียนและผู้ปกครองออกไปได้จำนวนหนึ่ง และสถานที่แห่งใหม่ไม่มีปัญหาด้านการจราจร เป็นที่ไล่งไม่แออัดยัดเยียดเหมือนที่เดิมกลางตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยก่อนหน้านี้ทางหลายฝ่ายได้เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวมายาวนาน จนกระทั้งได้รับการตอบสนองและเปิดทำการเรียนการสอนได้เป็นปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ห้องระดับ ป.1 ป.2 และ ป.3 รวม 183 คนเป็นปีแรกดังกล่าว.
สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช