การเมืองคอน » “แตกโผคอการเมือง”โผด่วน อบจ,เมืองคอนชนะคู่แข่งแบบกำชัยชนะทั้งเมือง

“แตกโผคอการเมือง”โผด่วน อบจ,เมืองคอนชนะคู่แข่งแบบกำชัยชนะทั้งเมือง

17 กุมภาพันธ์ 2020
11913   0

“ออกแล้วโผ อบจ.เมืองคอน บรรลังแห่งการกำชัย หากพรรคใดเข้าเส้นชัย กำชัยชนะในการที่จะเลือกตั้งสมัยที่จะถึงนี้ได้ เท่ากับรวบอำนาจเกมการเมืองในเมืองคอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถทำการเมืองได้ยาวนานเลยที่เดียว ที่สำคัญ พรรคลงมาเล่นอย่างเต็มตัวแน่นอน (หากรู้ว่าชนะ) การจัดโผต่างๆ จึงออกมาให้เห็นในวงคอการเมืองเมืองคอน แต่โผนี้ในวงการเมืองเมืองคอนบอกว่า…คนของพลังประชารัฐสู้คู่แข่งได้อย่างไม่ลำบาก ลองมาดูความเป็นไปได้กันครับ!!!

จัดโผทีมอบจ.นคร@พรรคพลังประชารัฐ
#โผ(1).พิชัย บุณยเกียรติ เป็นนายก
-นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ รอง1
-ดร.คมเดช มัชฌิมวงศ์
รอง2
-นายอำนวย ยุติธรรม รอง3
-สจ.มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล เลขา
-ลูกกำนันปรีชา แก้วกระจ่าง เลขาฯ
-นายอนันต์ ทองอุ่น ประธานที่ปรึกษา
-หมอภูมิไท ดีเป็นแก้ว ที่ปรึกษา
-สจ.จักรกฤช บริรักษ์ ที่ปรึกษา

#โผ(2)นายอนันต์ ทองอุ่น เป็นนายก
-นายดำรงค์ รุ่งเรือง รอง1
-ดร.ฉัตรชัย ธนาวุฒิ รอง2
-นายอำนวย ยุติธรรม รอง3
-นายพิชัย บุญเกียรติ ประธานที่ปรึกษา
-นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรี
สุวรรณ ที่ปรึกษา
-หมอภูมิไท ดีเป็นแก้ว ที่ปรึกษา
-ดร.คมเดช มัชฌิมวงศ์ เลขาฯ
-สจ.มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล เลขาฯ
-สจ.จักรกฤช บริรักษ์ เลขาฯ

#โผ(3)นายอำนวย ยุติธรรม เป็นนายก
-นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ รอง1
-ดร.คมเดช มัชฌิมวงศ์ รอง2
-เด็กส.ส.รงค์ รอง3
–นายพิชัย บุณยเกียรติ ประธานที่ปรึกษา
-หมอภูมิไท ดีเป็นเเก้ว ที่ปรึกษา
-นายดำรงค์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษา
-ลูกกำนันปรีชา เลขา
-สจ.มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล เลขาฯ
-สจ.จักรกฤช บริรักษ์ เลขาฯ

เอาละครับ!!! คอการเมืองจะปรับตรงไหนได้อีก ก็ว่ามาครับ แต่แบบนี้ เขาเรียกว่า….รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไม่ละครับ