ข่าวประชาสัมพนธ์ » “ผู้ว่าเมืองคอน”ร่วมกิจกรรมออกปากเก็บข้าวไร่บ้านนายอำเภอนบพิตำ อนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี

“ผู้ว่าเมืองคอน”ร่วมกิจกรรมออกปากเก็บข้าวไร่บ้านนายอำเภอนบพิตำ อนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี

13 กุมภาพันธ์ 2020
815   0

ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมออกปากเก็บข้าวไร่บ้านนายอำเภอ อนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี

วันนี้(13 ก.พ. 63) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนบพิตำ บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ออกปากเก็บข้าวไร่บ้านนายอำเภอ” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูวิถี อนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี ของอำเภอนบพิตำ โดยมีนายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลายกิจกรรม ทั้งการประกอบพิธีทำขวัญข้าว การเก็บข้าว การกินข้าวห่อ และการแบ่งปันพันธุ์ข้าว รวมทั้งกิจกรรมภาคบันเทิง ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพลงบอก การรำกลองยาว และการร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของเมืองนบพิตำ เพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งพลังความรักสามัคคีของประชาชนในอำเภอนบพิตำ เบื้องต้นทางอำเภอนบพิตำได้ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว จำนวน 5 ไร่ ในการเพาะปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดีประจำถิ่น โดยมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันดูแลจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ จึงได้จัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าวไร่บ้านนายอำเภอขึ้น เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้แจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นเพาะปลูกขยายผล สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนต่อไป