ข่าวประชาสัมพนธ์ » “งานต้นไม้”เริ่มแล้วปีนี้ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์จัดยิ่งใหญ่ปีนี้

“งานต้นไม้”เริ่มแล้วปีนี้ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์จัดยิ่งใหญ่ปีนี้

12 กุมภาพันธ์ 2020
219   0

เริ่มแล้วปีนี้ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์จัดยิ่งใหญ่ปีนี้


วันที่ 12 ก.พ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช .นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุ่งใหญ่ เกษตรแฟร์ มทร.สรีวิชัย วิชาการ ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อีกทั้งยังเผยแพร่และถ่ายทอดองค์กรความรู้ นวัตกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากร ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผลงานวิจัยด้านการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นช่องทางส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร พัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมภายในงานหลากหลายรายการ โดยได้รับความร่วมมือจากจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 44 หน่วยงาน ซึ่งมีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ไพรวัลย์ อุบลกาญจน์
จ.นครศรีธรรมราช
0872783448