ภาพมันฟ้อง » “ยางพารา”พาจมดิ่งในความมืดของม่านบังที่เกษตรกรชาวสวนยางมองไม่เห็น

“ยางพารา”พาจมดิ่งในความมืดของม่านบังที่เกษตรกรชาวสวนยางมองไม่เห็น

11 กุมภาพันธ์ 2020
1949   0

“ยางพารา”พาจมดิ่งในความมืดของม่านบังที่เกษตรกรชาวสวนยางมองไม่เห็น

ยางพาราปลูกกันมากในภาคใต้เมื่ออดีตหลายปีก่อน แต่ปันจุบันปลูกกันทุกภูมิภาครวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเรา ที่ผ่านมารัฐเองก็สนับสนุนให้เกษตรกรเดินหน้าเต็มที่ในการปลูกยาง และยังกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงตลาดยางที่ยั่งยืน เพียงเพื่อผลกำไรให้พวกพ้องเท่านั้นเอง จนกระจายไปทั่ว เกิดกลุ่มทุนขึ้นมาหลายกลุ่มโดยอาสัยอำนาจรัฐ จัดการควบคุมดูและอย่างเป็นระบบ จนมีกระแสว่ายางพาราเป็นพืชการเมืองไปแล้ว

จริงหรือไม่จริง หลังจากที่ผ่านมาก่อนหน้ามีการเลือกตั้งของรัฐบาลหรือตามมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาล ราคายางพาราขึ้นๆลงๆ ตามสภาพตลาด แต่หลังจากรัฐบาลเขามาดูแลจัดการเรื่องประกันราคาในตลาดบน แต่ตลาดล่างในท้องถิ่นซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอีกนับหมื่นรายที่ขาดโอกาศจากโครงการรัฐ ด้วยหลายๆปัจจัย ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับตลาดล่างที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถเขาถึงได้ง่าย ด้วยสภาวะในปัจจุบันหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นรายจ่ายมีทุกวัน หนี้สินมีทุกเดือน การทำราคายางพาราให้เป็นจริงเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวสวยยางพาราต้องการที่สุด คือราคาตลาดที่ไม่มีอะไรมาบปิดบัง

เกษตรกรชาวสวนยางชายขอบได้ตั้งข้อสงสัยมาตลอดระยะเวลาที่รัฐเข้าประกันราคายางพาราที่ผ่านมา ทำไมราคายางถึงนอนนิ่ง ขึ้นลงก็ไม่มาก เหมือนถูกกดหรือใครกำลังบังคับให้เป็นไปตามส่วนต่างที่ควรจะได้ตามที่ตกลงในม่านมืดที่เกษตรกรมองไม่เห็นมาหลายยุคหลายสมัย ราคายางพาราถึงถูกกำกับโดยกลุ่มทุนทั้งภายในและภายนอก เขาถึงเรียกกันในปัจุบันนี้ว่า”พืชการเมือง”

จากการที่ราคาผิดสังเกตุตั้งแต่ราคานอนนิ่งมาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา พ่อค้าคนกลางก็สงสัยจากการสอบถาม เกษตรการชาวสวนยางพาราเองยิ่งเกิดความสงสัย แต่ต้องกัมหน้ารับสภาพ หวังเพียงโชคชะตาเท่านั้น แต่ผลกระทบย้อมเกิดขึ้นในวงกว้างในตอนนี้จากที่ราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เรื่องหนี้สินสะสม เรื่องการเรียนการศึกษา เรื่องปากท้อง รวมถึงปัญหาต่างๆอีกมากมายที่จะตามมาในตอนนี้ หากรัฐแก้ไม่ตรงจุดเปิดช่องให้กลุ่มทุนโกย ไม่ทำราคายางพาราให้เป็นปกติ เกษตรกรชายขอบยังเข้าไม่ถึง ในอนาคตอันใกล้นี้เกษตรกรคงหมดไปจากประเทศนี้อย่างแน่นอน /////