คลิปข่าว » “เมืองคอน”จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

“เมืองคอน”จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

7 กุมภาพันธ์ 2020
3548   0

จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหมด 30สาขา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่ากว่า 19 ล้านบาท
เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน ปลัดอำเภอ รักษาราชการนายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธีเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายสุเมต สินกำเนิด ผจก.ธกส.สาขาสิชล เป็นประธานกล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สาขาสิชลและสาขาต้นเหรียง โดยมีนายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.ณัฐวุฒิทองทิพย์ ผกก.สภ.สิชล, พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผบ.ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล นายประวันชัย เต็งทอง ผอ.โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลสิชล และแขกผู้มีเกียรติรวมถึง ลูกค้าธ.ก.ส. ประมาณ 400 นาย เข้าร่วมเป็นพยาน

เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค(เล่มสีแดง)เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. ที่มุ่งนั้นและสนับสนุนเพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับภาคประชาชน อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ คู่คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการลงมือทำ
เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีรางวัล คุณสมบัติของผู้ฝากลูกค้าธกส. และบุคคลทั่วไป มีเงินฝากสะสมครบทุกๆ 2,000 บาท ในระยะเวลาการฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยกำหนดการจับรางวัล ระดับจังหวัดปีละ2ครั้ง คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม และในระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 487 รางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 19 ล้านบาท
-รางวัลที่ 1 รถยนต์ 4 ประตูมิตซูบิชิจำนวน 5 รางวัล
-รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าจำนวน 358 รางวัล
-รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึงจำนวน 124 รางวัล
นายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ธ.ก.ส. ให้บริการครอบคลุมเพื่อความสะดวกของเกษตรกร ทั่วทั้งจังหวัดรวมทั้งหมด 30 สาขา ซึ่งการจับรางวัลในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน เพื่อให้รางวัลใหญ่ได้กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดเพื่อความยุติธรรม มีการจับรางวัลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และในครั้งนี้ได้มีการหมุนเวียนมาให้บริการจับรางวัลที่อำเภอสิชล สำหรับเงินฝากทั่วทั้งจังหวัด ธ.ก.ส.มีเงินฝากทั้งหมด 32,000ล้านบาท และมีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค(เล่มสีแดง)ที่ลุ้นรางวัลในวันนี้ถึง 9,400ล้านบาท หรือจำนวนกว่า 4แสน บัญชี ซึ่งเงื่อนไขในการลุ้นรางวัลในครั้งนี้ เพียงแค่มีเงินฝาก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มีเงินฝากติดต่อกัน เป็นเวลา 3 เดือน ก็จะสามารถลุ้นรางวัลได้ ซึ่งเงินฝากทุกๆ 2,000 บาท มีลุ้นเท่ากับ 1 รางวัล โดยรางวัลที่มอบให้กับลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝาก ถ้าลูกค้าฝากเงินมาก รางวัลก็จะมากตามไปด้วย…
สำหรับรางวัลใหญ่ทั้ง 5 โซน เป็นรถยนต์ กระบะ 4 ประตูมิตซูบิชิ 5คัน ผู้ที่โชคดีได้แก่
1.นางสุรัตน์ ยุเหล็ก สาขาปากน้ำกลาย
2. นางบุญเสริม เพชรเอียด สาขาบางขัน
3. นายกอบ ลักษณาวงค์ สาขาควนหนองหงษ์
4. นางประยูร นุภักดิ์ สาขาถ้ำพรรณรา
5. นายทรงเดช ลิมปรังษี สาขานครศรีธรรมราช
ส่วนรางวัลอื่นๆให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่นั้นๆ และในวันนี้ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเกือบ 400 คน ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์เพิ่มอีก 1 คัน อีกด้วย เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ เป็นบริษัทขายรถจักรยานยนต์ Honda ผู้ที่ได้รับรางวัล รางวัลได้แก่ นางอภิสรา ยกย่อง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 15 ต.เสาเภา อ.สิชล
7 ก.พ.63 สายัณห์ ศรีใหม่ นครศรีธรรมราช 093-635-0529