การเมืองคอน » “อบจ.”เมืองคอนเริ่มมองเห็นภาพเมื่อพลังประชารัฐเริ่มคัดสรรลูกพรรคลงสนามการเลือกตั้งแล้ว

“อบจ.”เมืองคอนเริ่มมองเห็นภาพเมื่อพลังประชารัฐเริ่มคัดสรรลูกพรรคลงสนามการเลือกตั้งแล้ว

3 ธันวาคม 2019
2252   0

“อบจ.”เมืองคอนเริ่มมองเห็นภาพเมื่อพลังประชารัฐเริ่มคัดสรรลูกพรรคลงสนามการเลือกตั้งแล้วโดยสมาชิกพลังประชารัฐภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 62  ที่ผ่านมา ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช  มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนัดรวมพลมาทานข้าวในวงเล็กๆระดับผู้บริหารสาขาพรรคพลังประชารัฐนครศรีธรรมราช โดยมีรองประธานกลุ่มพลังประชารัฐภาคใต้นั่งหัวโต๊ะอย่าง หมอภูมิไท ดิเป็นแก้ว ช่องเขาทุ่งสง และเลขากลุ่มพลังประชารัฐภาคใต้ นายจักกฤช บริรักษ์ เพื่อพูดคุยถึงแนวทางต่างๆ ที่จะดำเนินงานกับการทำงานการเมืองในนามพรรคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ในนามพลังประชารักภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองท้องถิ่น และการรับสมัครสมาชิกพรรคในพื้นที่ภาคใต้

การพูดคุยที่ยังไม่ตกผลึกที่แน่นอนในเวลานี้ แต่เริ่มที่จะมองเห็นภาพรวมของสนามการเมืองท้องถิ่นอย่าง อบจ.นครศรีธรรมราช ที่มีการแข็งขันกันสูงแน่นอนในรอบนี้ด้วยตัวบทบทาทผู้นำอย่างนายก อบจ.เองในรอบหน้าที่จะเกิดขึ้น มีบทบาทมากขึ้นในหลายๆด้าน อย่างเช่น เรื่องการจัดการเรื่องงบประมาณที่มากขึ้นและกว้างขึ้นในการทำหน้าที่ของตัวนายกเองและทีมงานมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะฉะนั้นการแข็งขันในสนามการเลือกตั้งรอบหน้าย้อมที่จะสงผลถึงการชิงพื้นที่และชิงแกนนำมากขึ้นแน่นอน

‘พลังประชารัฐภาคใต้’ เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกผู้สมคัรในภาคใต้ที่ลงสนามการเลือกตั้งสนามใหญ่เมื่อครั้งที่ผ่านมาทั้งที่สอบผ่านและไม่ผ่าน โดยมีการนัดประชุมและพูดคุยการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อดำเนินกิจกรรทางการเมืองต่อในนามพรรคพลังประชารัฐ วันนี้ก็เช่นการ ระดับผู้บริหารสาขาพรรคของนครศรีธรรมราชนัดทานข้าวเพื่อพูดคุยในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่อง ตัวนายก อบจ. ที่จะส่งลงสนามการแข็งขันในรอบหน้า ในการนัดทานข้าวรอบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำนวย ยุติธรรม น้องชาย ท่าน สส.สายัน ยุติธรรมเข้าร่วมพูดคุยด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่เสนอต้ว ลงสนามแข่งนายก อบจ.ในรอบหน้าแน่นอน แต่จะลงในนามพรรคหรือไม่น้ัน กระแสข่าวยังไม่ชัดเจน เพราะการเสนอตัวลงในนามพรรคพลังประชารัฐในรอบที่จะถึงนี้ ยังมีกระแสข่าวว่าจะเสนอตัวกันหลายท่านด้วยกัน ถึงอย่างไรก็ตาม “ข่าวในเชิงลึกอ้างว่า”กลุ่มพลังประชารัฐภาคใต้ขอคัดสรรตัวผู้สมัครท้องถิ่นในนครศรีธรรมราชเองในรอบนี้โดยร่วมกับผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐที่ดูแลภาคใต้ในส่วนกลาง เพื่อจะได้ไปในทิศทางเดียวกันในการทำการเมืองครั้งต่อๆไป