การเมืองคอน » “เลือกตั้งท้องถิ่น” ช้าหรือเร็ว ใครได้ใครเสีย

“เลือกตั้งท้องถิ่น” ช้าหรือเร็ว ใครได้ใครเสีย

25 กันยายน 2019
2547   0

“เลือกตั้งท้องถิ่น..ช้าหรือเร็ว ใครได้ใครเสีย’..ประชาชนได้อะไร..??

การเมืองท้องถิ่น ในตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบจ.,เทศบาล,อบต.,กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มีความสำคัญในการดูแลพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นอันมาก ในฐานะเจ้าของพื้นที่ๆมีความใกล้ชิดกับประชาชน ชาวบ้านมากที่สุด

ปกติวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี แต่นับจากมีการปฎิวัตยึดอำนาจจากคสช.เมื่อ22พฤษภาคม2557 การเลือกตั้งท้องถิ่นตามวาระเดิมต้องเลื่อนมาถึงทุกวันนี้ และยังไม่ชัดว่าจะให้เลือกใหม่กันเมื่อใด เพราะบ้างก็อยู่ยาวกันมาเกือบจะ8ปีเ(ท่ากับ2วาระเลยทีเดียว)ประเด็นข้อได้เปรียบเสียก็อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนนี้ กล่าวคือ..
1.ผู้บริหารและสมาชิกชุดเก่าได้อยู่ยาว แบบไม่ต้องเลือกใหม่ ก็ถือว่าได้ประโยช น์เต็มๆไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเลือกใหม่ สามารถที่จะสร้างฐานอำนาจ ฐานบารมีอย่างต่อเนื่อง ยิ่งการจัดชื้อจัดจ้างโดยอำนาจนายกผู้บริหารท้องถิ่น เฉพาะเทศบาลและอบต.งาน500,000บาทไม่ต้องเข้าระบบประมูลราคา ใช้ระบบระเบียบประกวดตกลงราคา ในส่วนนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประโยชน์เต็มๆมาก เพราะอยู่เบื้องหลังในการอนุมัตโครงการ ใช้คนของตนเอง ตั้งแต่ช่างผู้ประมาณราคาช่างคุมงาน ดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง และควบคุมการก่อสร้าง เงินทอนเงิน%ได้ทุกตัว ไม่น้อยกว่า20%เก็บตุนไว้เต็มๆ
2.ท้องถิ่นที่มีข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่นายก ก็จะมีปัญหาไม่เข้าถึงชาวบ้าน ทำกันแบบเช้าชามเย็นชาม เป็นระบบราชการทั่วไป แต่การโกงการคอรัปชั่นก็จะละเอียดและแยบยลเงียบกริบ อยากแก่การตรวจสอบและคนภายนอกอยากแก่การรับรู้รับทราบได้ ประชาชนจะได้รับการดูแลและสนใจน้อยลง กิจการโครงการใดๆงานใดๆข้าราชการไม่ได้ประโยชน์เขาจะไม่ทำ ต่อให้เป็นความต้องการและเป็นความเดือดของประชาชนก็ตาม
3.คนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้ามาบริหารพัฒนา ที่เคยแข่งขันที่สอบตกไปหรือคนใหม่ๆที่รอคอยจะได้เข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะเสียโอกาสและเสียเปรียบอย่างมาก เรื่องที่จะตื่นตัวแข่งขันกันทำงานสร้างประโยชน์สร้างความดีให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นและประชาชน ก็ต้องหยุดชงักไปด้วย

ฉะนั้น ผู้มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่ต้องรีบให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยเร็วด้วยเหตุข้างต้น1,2,3ดังกล่าว และควรจะยกเลิกอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น(นายก)งบไม่เกิน500,000บาท ควรจะคงอำนาจที่ไม่เกิน100,000บาทดังเดิม

ผู้มีส่วนได้เสียว่าที่ผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่นและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชน ต้องมาเรียกร้อง ต่อผู้มีอำนาจ(รัฐบาล)ให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด ไม่นั้นจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและการขาดประโยชน์ต่อคนวงการท้องถิ่นและประชาชนอย่างมหาศาลและจะเป็นความเสียต่อประเทศอย่างมาก

ประเด็นงบประมาณในการเลือกตั้ง ที่กกต.กลางขออนุมัติวงเงินค่าใช้จากรัฐบาล เห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่น ท้องถิ่นทุกแห่งเขามีคลังเองอยู่แล้ว ในข้อบัญญัติหรือเทบัญญัติ เขาได้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำรองไว้เองทุกปี จึงไม่มีประเด็นปัญหางบประมาณในการเลือกตั้ง และการเผยแผร่เอกสารประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลือง เพราะคนท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้าน มีความเข้าถึงและอยู่ในความสนใจอยู่แล้ว ตลอดการรับสมัคร การรณรงค์หาเสียงก็มีความทั่วถึงโดยผู้สมัครอยู่แล้ว เพราะมีความใกล้ชิดประชาชนชาวบ้าน

เขียนโดย…..

ขุนแผน เมืองคอน!!