ข่าวประชาสัมพนธ์ » ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562

ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562

15 กรกฎาคม 2019
495   0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันนี้(15 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรมและเจริญจิตตภาวนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการทุกสังกัดและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ สมานศีล ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนา ถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสืบทอดพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรมและเจริญจิตตภาวนา ณ ศาลา 100 ปี เวลา 14.30 น.พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 18.30 น. พิธีบูชาเวียนเทียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก-วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 15.30 น. พิธีตักบาตรดอกไม้(ดอกไม้แห้ง)ธูปเทียน วันเข้าพรรษา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นต้น./////