ข่าวประชาสัมพนธ์ » เมืองคอน ไข้เลือดออกระบาดหนักป่วยกว่า 1,600 คน เสียชีวิตแล้ว 6 ราย สสจ.เร่งควบคุมป้องกันเต็มที่

เมืองคอน ไข้เลือดออกระบาดหนักป่วยกว่า 1,600 คน เสียชีวิตแล้ว 6 ราย สสจ.เร่งควบคุมป้องกันเต็มที่

13 กรกฎาคม 2019
1477   0

นครศรีธรรมราช ไข้เลือดออกระบาดหนักป่วยกว่า 1,600 คน เสียชีวิตแล้ว 6 ราย สสจ.เร่งควบคุมป้องกันเต็มที่

เมื่อวันที่ 13ก.ค.2562 ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ระบาดกันทั่วทั้งอาเซียนและระบาดหนักทั่วประเทศด้วย สำหรับใน จ.นครศรีธรรมราช พบว่ามีการระบาดสูงมากที่สุดในภาคใต้โดยตัวเลขระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-8ก.ค.2562 จ.นครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 6 ราย ป่วยจำนวน 1,660 ราย พบการระบาดในทุกอำเภอของจังหวัด แต่มีอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.เมือง,อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.เชียรใหญ่ฯตามลำดับ โดยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียน อายุ 8-15 ปี เรียกได้ง่าย ๆว่าโรคไข้เลือดออกเจอในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ แต่มั่นใจว่าทางสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยังสามารถควบคุมได้ โดยจะประสานความร่วมมือกันกับทางนายอำเภอ อปท. ประชาชน อสม. ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ที่จะต้องช่วยกันฝ่าวิกฤติไข้เลือดออกในช่วงนี้ไปให้ได้ โดยหากพบลูกหลานหรือคนในบ้านมีอาการป่วยไข้สูงติดต่อกัน2-3วัน ก็ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถรักษาให้หายทันท่วงทีต่อไป

สำหรับมาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อพบผู้ป่วยรายแรก ๆ ของหมู่บ้าน ให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย หากยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน 3.การจัดระบบการให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย โดยให้ทุกจังหวัดประชุมทบทวนกรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตทุกราย (Dead case conference) อบรมแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และให้ทุกเขตจัดให้มีทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และ การสื่อสาร ให้ประสานทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด พร้อมรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต เน้นมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวมถึงสำรวจลูกน้ำยุงลายในกิจกรรม “1วัด 1 โรงพยาบาลด้วย

ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการไข้สูง 2 วัน ไม่ดีขึ้น ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ เป็นต้น ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ..//////