ข่าวด่วนเมืองคอน » อนุสาวรีย์ละลายงบแท่งเหล็กมีรูขนาดใหญ่ตั้งสง่าใน หมู่บ้านที่ขาดน้ำบริโภคและใช้ในการเกษตรชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือนเดือดร้อน

อนุสาวรีย์ละลายงบแท่งเหล็กมีรูขนาดใหญ่ตั้งสง่าใน หมู่บ้านที่ขาดน้ำบริโภคและใช้ในการเกษตรชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือนเดือดร้อน

11 กรกฎาคม 2019
1403   0

อนุสาวรีย์ละลายงบแท่งเหล็กมีรูขนาดใหญ่ตั้งสง่าใน หมู่บ้านที่ขาดน้ำบริโภคและใช้ในการเกษตรชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือนเดือดร้อน

จากการเปิดเผยของชาวบ้านเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่าน เรื่องสภาวะการขาดน้ำ ที่ใช้บริโภคและใช้ในการเกษตรครัวเรือน ในชุมชน บ้านใสค่า หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องมาจากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลนาเหรง ได้ใช้งบประมาณ รายการสร้างระบบประปาหมู่บ้านประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ทิ้งไว้ในหมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ในระดับความลึกประมาณ 20 กว่าเมตร และติดตั้งระบบจ่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อย โดยในช่วงแรกๆของการติดตั้ง สามารถจ่ายน้ำได้ประมาณ 10 กว่าวัน แต่ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำได้เนื่องจากน้ำเป็นสนิมมาก กลัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลนาเหรงแก้ไข หลังจากมีการแก้ไขแล้ว น้ำก็ยังเป็นสนิม เช่นเดิม สุดท้าย ใช้ได้เพียงไม่กี่วัน น้ำประปาดังกล่าวก็ต้องปิดระบบทั้งหมด จนถึงทุกวันนี้ประมาณปีกว่าแล้ว

จากการร้องเรียน ของประชาชนผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรงอำเภอนบพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงนี้ความเดือดร้อนและมีความจำเป็น ในการใช้น้ำบริโภคและใช้ในการเกษตรครัวเรือนในบางครั้งบางคราว ประมาณ 50 กว่าหลังคาเรือนมีความจำเป็นต้องใช้ เพราะไม่มีน้ำกินน้ำใช้  ต้องเดินทางไปไกล ประมาณ 3-4 กิโลเมตร เพื่อนำน้ำจากบ่อลูกอื่นมาใช้แทนโดยเฉพาะน้ำกิน บางวันก็ไหลบางวันก็ไม่ไหล ชาวบ้านชุมชนบ้านใสคา จึงร้องเรียนไปยังสื่อ เพื่อเป็นสื่อกลาง ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ มาทดแทนแหล่งน้ำเก่า หากสร้างทิ้งไว้ หลายปีเช่นนี้ ชาวบ้านมองแล้วเห็นว่าสูญเสียงบประมาณโดยไร้ประโยชน์ และในช่วงนี้เป็นช่วงที่คนในชุมชนขาดน้ำมีความเดือดร้อนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำ ขอให้มีการแก้ไขเร่งด่วน