ข่าวประชาสัมพนธ์ » อลังการทั้งอำเภอ!!เปิดกีฬา อบต.ท่าศาลาเกมส์-โรงเรียน, ชุมชนแห่โชว์ความสามารถเต็มพิกัด- จัดแข่ง 8 รุ่นกรีฑา 3 วัน

อลังการทั้งอำเภอ!!เปิดกีฬา อบต.ท่าศาลาเกมส์-โรงเรียน, ชุมชนแห่โชว์ความสามารถเต็มพิกัด- จัดแข่ง 8 รุ่นกรีฑา 3 วัน

11 กรกฎาคม 2019
459   0

อลังการทั้งอำเภอ!!เปิดกีฬา อบต.ท่าศาลาเกมส์-โรงเรียน, ชุมชนแห่โชว์ความสามารถเต็มพิกัด- จัดแข่ง 8 รุ่นกรีฑา 3 วัน 10-12 ก.ค.นี้


(10 ก.ค.) ที่สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 –12 ก.ค. 2562 โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่ ต.ท่าศาลา 23 แห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารวม 8 รุ่น ประกอบด้วย . รุ่นอายุ 5 ปีชาย /หญิง , รุ่นอายุ 6 ปีชาย/ ญิง รุ่นอายุ 8 ปีชาย/หญิง รุ่นอายุ 10ปี ชาย /หญิง รุ่นอายุ 12 ปีชาย/หญิง รุ่นอายุ 14 ปีชาย/หญิง รุ่นอายุ ปีชาย/หญิง และ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย/หญิง ท่ามกลางพ่อแม่ ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
นายอภินันท์ เชาวลิต นายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาด้านการส่งเสริมกีฬา,เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด และอบายมุข, เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนในชุมชนกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ,เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจของประชาชนโดย อบต.ท่าศาลา จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาทุกปี ๆ นี้เป็นปีที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา โรงพยาบาลท่าศาลา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาและภาคหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างพ้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
ทางด้านนายสายัณห์ ยุติธรรม กล่าวว่า ตนขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติด อบต.ท่าศาลาเกมส์ และทราบว่าจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและต่อต้านภัยยาเสพติด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชาติให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี ผูกพันธ์ของคนในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและมีความสุข โดยทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานต่อไป.


ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
10 ก.ค. 2562