ข่าวประชาสัมพนธ์ » กองทัพภาคที่4 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดอบรมโครงการพิทักษ์ป่า

กองทัพภาคที่4 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดอบรมโครงการพิทักษ์ป่า

15 พฤษภาคม 2019
384   0

กองทัพภาคที่4 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จัดอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)ให้กับประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ในเขตพื้นที่ภาคใต้


เมื่อวันที่ 14พ.ค. 62 ที่หอประชุมค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่4 ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นางณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท. เป็นตัวแทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีราษฎรในพื้นที่ทั่วภาคใต้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน มีการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 14-17 พ.ค. 62 โดยมีนายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผู้บังคับกองร้อยค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล พ.ต.ต.อัครพนธ์ เนียมสุวรรณ ผบ.ร้อยตชด.424 สิชล นายวีระชัย บุญนิสัย ปลัดอำเภอสิชล และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสิชล ให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา โดย ปตท. ได้ร่วมดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ จำนวน 413 แปลงปลูก ครอบคลุมพื้นที่ 48 จังหวัด และดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี และได้จัดตั้งเป็น สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขึ้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ กองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมนำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในส่วนของ ปตท. รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า 135 ตำบล รวมจำนวนประมาณ 20,000 คน การจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้ เยาวชน ชุมชน รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า สืบสานการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดจากรุ่นสู่รุ่น
-สัมภาษณ์ พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4


14พ.ค. 62 / สายัณห์ ศรีใหม่ / นครศรีธรรมราช / 093-6350529 / ID Line:sayan3333