ข่าวประชาสัมพนธ์ » รับมอบนโยบาย ดูแลเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

รับมอบนโยบาย ดูแลเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

11 พฤษภาคม 2019
240   0

รับมอบนโยบาย ดูแลเกษตรกร


วันที่ 11 พ.ค. 2562 ที่โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่พนักงานทั้งจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ในปี บัญชี 2562 ของ ธ.ก.ส.จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัช วานิชธนากุล รอง ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เป็นประธานในการเปิดประชุม นายสุชาติ ขาวเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมมอบนโยบายให้กับพนักงานนำไปดูแลเกษตรกรในแต่ละอำเภอที่รับผิดชอบ นายณรงค์ศักดิ์ เขียวไชย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จ.นครศรีธรรมราช นำพนักงาน เข้าร่วมรับฟัง รับนโยบาย จำนวน 500 คน โดยรับมอบนโยบายจากผู้บริหารของธนาคาร เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้บริการลูกค้าเกษตรกร เพื่อ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการให้สินเชื่อเพื่อขยายกิจการของลูกค้า ให้สินเชื่อเพื่อ ขยายแหล่งเพาะปลูก แหล่งผลิต ของเกษตรกร
ภายในงานประชุมยังมีพิธีมอบรางวัลรางวัลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี และรางวัลคนทำงานเกิน 25 ปี กับธนาคาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน ดูแลชาวบ้านให้อยู่ดี กินดี ต่อไป


ไพรวัลย์ อุบลกาญจน์
จ.นครศรีธรรมราช
0872783448