ข่าวประชาสัมพนธ์ » รองผู้ว่าเดินสายให้กำลังใจด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

รองผู้ว่าเดินสายให้กำลังใจด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

12 เมษายน 2019
162   0

รองผู้ว่าเดินสายให้กำลังใจด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


วันที่ 12 เม.ย. 2562 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแล ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดที่ 3 ประกอบด้วย
1.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจและมอบสิ่งของให้จุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอฉวาง พิปูน อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ อ.นาบอน และ อ.บางขัน
รวมจุดตรวจหลักทั้งสิ้น จำนวน 9 จุดตรวจ โดยมีนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ จุดตรวจอย่างเข้มแข็ง รอง ผวจ.ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ประจำจุดให้บริการนักเดินทาง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน ต่อไปในช่วงวันหยุดยาว

ไพรวัลย์ อุบลกาญจน์
จ.นครศรีธรรมราช
0872783448