ข่าวประชาสัมพนธ์ » อธิบดีกรมพลศึกษาทำพิธีมอบสนามกีฬาอำเภอและตำบลจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้งบทั้งหมดประมาณ 120 ล้าน

อธิบดีกรมพลศึกษาทำพิธีมอบสนามกีฬาอำเภอและตำบลจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้งบทั้งหมดประมาณ 120 ล้าน

6 เมษายน 2019
182   0

อธิบดีกรมพลศึกษาทำพิธีมอบสนามกีฬาอำเภอและตำบลจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้งบทั้งหมดประมาณ 120 ล้าน ของตำบลเทพราช อำเภอสิชลใช้งบมากสุดก่อสร้างแบบดีและสวยงามที่สุดใช้งบ45ล้าน


เมื่อเวลา 14.00 นของวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 11 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับทรัพย์สินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจำนวน4แห่ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล,โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่,โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอลานสกาเเละโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลปากพูนอำเภอเมือง โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายไพบูลย์ นาคทิพพิมาน นายอำเภอสิชล, นายไชยา ขนอม นายกอบต.เทพราช อำเภอสิชล, นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, น.ส.พัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้รับมอบสนามทั้ง4สนาม และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 – 2560 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและระดับตำบลจำนวน 4 โครงการ ใช้งบในการก่อสร้างประมาณรวม 120 ล้านบาท ได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับทรัพย์สินกันในวันนี้ โดยมีตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชโดยนายไชยา ขนอม นายกอบต.เทพราชเป็นผู้ลงนาม ,องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ โดยนายวุฒิชัย อรชรนายกอบต. ท้องลำเจียกเป็นผู้ลงนาม, เทศบาลตําบลขุนทะเลโดยนายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลเป็นผู้ลงนาม และเทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง โดยนายเฉลิม ศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนเป็นผู้ลงนาม ซึ่งสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ใช้งบประมาณมากที่สุดคือ 45 ล้านบาท มีการก่อสร้างสนามพร้อมอาคารและลู่วิ่งที่สวยงามเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ยังขาดเพียงไฟส่องสนามกลางคืนซึ่ง จะมีการเพิ่มเติมในงบประมาณต่อไป ส่วนอีก 3 สนามที่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้งบประมาณแต่ละสนามจำนวน 24 ล้านบาท และจะมีงบประมาณในการสนับสนุนต่อไปเช่นกัน
สำหรับจุดประสงค์ในการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาในระดับอำเภอ ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี หลังจากที่เปิดสนามเสร็จแล้วก็ได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมกรมพลศึกษาและทีม VIP นครศรีธรรมราช ซึ่งมีดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมลงเล่นทำการแข่งขันจนครบเวลา ถือเป็นการสร้างสีสันและเป็นแบบอย่างที่ดีในการหมั่นออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง


4 เม.ย. 62 สายัณห์ ศรีใหม่นครศรีธรรมราช 093-635-0529