ข่าวประชาสัมพนธ์ » จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”

16 มกราคม 2019
206   0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”

วันนี้(16 ม.ค. 2562) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฎศิลปะนครศรีธรรมราช สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณครู-บูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และการประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

สำหรับในปีนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดคำขวัญวันครูจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คำขวัญ เพื่อเป็นคำขวัญวันครูประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “สอนคน สร้างชาติ เดินตามศาสตร์พระราชา ด้วยจิตอาสา พระคุณครู”
//////////