ข่าวด่วนเมืองคอน » เฮทั้งจังหวัด!! ถนน 25 ล้านได้ใช้แล้วหลังสร้างเสร็จปิดตายเพราะปัญหาที่ดิน-นายกสื่อรุดพบ“บังแอน”ก่อนนำพบผู้ว่า ฯ“บังแอน”ใจป้ำลดราคา 1 แสนเพื่อส่วนรวม ถนนเลี่ยงเมือง

เฮทั้งจังหวัด!! ถนน 25 ล้านได้ใช้แล้วหลังสร้างเสร็จปิดตายเพราะปัญหาที่ดิน-นายกสื่อรุดพบ“บังแอน”ก่อนนำพบผู้ว่า ฯ“บังแอน”ใจป้ำลดราคา 1 แสนเพื่อส่วนรวม ถนนเลี่ยงเมือง

6 ธันวาคม 2018
1200   0

เฮทั้งจังหวัด!! ถนน 25 ล้านได้ใช้แล้วหลังสร้างเสร็จปิดตายเพราะปัญหาที่ดิน-นายกสื่อรุดพบ“บังแอน”ก่อนนำพบผู้ว่า ฯ“บังแอน”ใจป้ำลดราคา 1 แสนเพื่อส่วนรวม
ถนนเลี่ยงเมืองเพื่อระบายการจราจรก่อสร้างด้วยงบ 25 ล้านได้ใช้แล้วหลังสร้างเสร็จปิดตายเพราะปัญหาที่ดิน-นายกสื่อรุดพบ “บังแอน”ก่อนนำพบผู้ว่า ฯลดราคา 1 แสนเพื่อส่วนรวม

ผู้ว่า ฯชื่นชมเสียสละเพื่อส่วนรวม
จากกรณีที่นายอับดุลวาเหต ดวนภูพงค์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 294/8 หมู่ 10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมพวกเข้าร้องเรียนศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ว่า ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างถนน เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัด โดยแยกจากถนนสายนครศรีธรรมราช-หัวไทร ไปยังสามแยกนาหลวง รวมระยะทาง 1.9 กม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ แรกระยะทาง 700 เมตร งบประมาณ 9 ลานบาทเศษ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.2 กม.ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อระยายการจราจรที่จะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งติดขัดอย่างหนักช่วงสี่แยกหัวถนนศาลามีชัย ซึ่งเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 แต่จนถึงขณะนี้ยังปิดการจราจรไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากติดปัญหาที่ดินที่นำมาสร้างถนนกวาง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ที่ตกลงจ่ายชดเชย 3 แสนบาท แต่เมื่อถึงวันนัดเจ้าของที่ดินกลับลำไม่ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าว ทางผู้ว่า ฯมอบหมายให้นายตระกูล หนูนิล ป้องกันจังหวัดเร่งประสานเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้สามารถเปิดใช้ถนนดังกล่าวได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ตามที่เสนอข่าวมาแล้วนั้น
(6 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าของที่ดินได้นำดินมาเทกองปิดถนนในช่วงที่ยังตกลงกันไม่ได้ เพื่อ แต่ต่อมานายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานนายวิชิต ทรงเลิศ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/5 หมู่ 3นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง ซึ่งเป็น เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว ทำการเจรจาขอให้นายวิชิต หรือ “บังแอน”ยินยอมมอบที่ดินแปลงดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขเงินชดเชย 3 แสนบาท นายวิชิต ได้ชี้แจงเหตุผลว่าก่อนหน้านี้ติดปัญหาส่วนตัวบางอย่าง แต่ในขระนี้พร้อมและยินยอมมอบที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทางนายยุทธนา แต่งวงศ์ จึงนำนายวิชิต หรือ “บังแอน” นำเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดินเดินทางเข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเจรจาในรายละเอียด
“หลังการเจรจาปรากฏว่านายวิชิต หรือ “บังแอน” ได้ยอมมอบที่ดินตามเงื่อนไขและขอรับเงินชดเชยค่าที่ดินเพียง 200,000 บาทเท่านั้นจากที่ตกลงกันตามเงื่อนไขเดิมที่ทางราชการจะต้องจ่าย 300,000 บาท โดยส่วนลด 100,000 บาท ขอมอบให้ทางราชการนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะตามความจำเป็นต่อไป”
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเจรจากับนายวิชิต หรือ “บังแอน”เจ้าของที่ดินจบลงด้วยดี โดยนายวิชิตหรือ “บังแอน” ยอมรับในเงื่อนไขเดิมที่ทางราชการต้องจ่ายชดเชยค่าที่ดินจำนวน 300,000 บาท แต่นายวิชิต เจ้าของที่ดินเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมได้ขอรับเงินชดเชยเพียง 200,000 เท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคในการเปิดใช้ถนนสายนี้จบลงด้วยดี ตนขอขอบคุณนายวิชิต หรือ “บังแอน” เจ้าของที่ดินรวมทั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ที่ช่วยเหลือเจรจาจนทุกอย่างจบลงด้วยดี และทางแขวงทางหลวงชนบทเของโครงการจะเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าไปปรับพื้นที่ถนนในช่วงดังกล่าวและทำการลาดยางให้แล้วเสร็จและเปิดได้ทันช่วงเทศกลางปีใหม่ที่จะถึงนี้อย่าแน่นอน โดยถนนสายนี้จะสามารถระบายการจราจรที่มุ่งหกน้าเข้าตัวเมืองและติดขัดอย่างหักบริเวณสี่แยกศาลามีชัยได้เป็นอย่างดี


ไพฑูรย์ อินทศิลา/กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์/นครศรีธรรมราช
6 ธ.ค. 2561