การเมืองคอน » การเมืองเมืองคอน!! พรรคพลังประชารัฐลงสู้ศึก ปชป.

การเมืองเมืองคอน!! พรรคพลังประชารัฐลงสู้ศึก ปชป.

3 ธันวาคม 2018
5048   0

พรรคพลังประชารัฐ เตรียมว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 8 เขต ประกบประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราช สมน้ำสมเนื้อ

เขต 1 น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์ ปบป. (อดีต สส.) ประกบด้วย รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ พปขร. นักวิชาการ ชื่อดัง ม.วลัยลักษณ์
เขต 2 นายวิทยา แก้วภราภัย ปชป. (อดีต รมต.) ประกบด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปขร. นักธุรกิจหนุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง(อ.เชียรใหญ่)
เขต 3 นายชัยชนะ เดชเดชโช ปขป. (สจ.คนรุ่นใหม่) ประกบด้วย นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร. นายอำเภอหนุ่มนักพัฒนาจากหลายอำเภอ(ลูกพื้นที่)
เขต 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ ปขป. (อดีต.สส.) ประกบด้วย นายภูมิไทย ดีเป็นแก้ว พปขร. หมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชื่อดัง และนักแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางอุดมการณ์
เขต 5 นายเทพไท เสนพงศ์ ปชป.(อดีต สส.) พื้นที่เดิมแต่ยังไม่พอใจ อยากลงเขต 1 ประกบด้วย ดร.คมเดข มัชฌิมวงศ์ พปชร. นักเกษตรรุ่นใหม่และนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ประกาศ”นำพาการเปลี่ยนแปลง”
เขต 6 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ปขป. (อดีต รมต) ประกบด้วย นางมุขดาวรรณ เลื่องสีนิล พปชร. สจ.หลายสมัย ผู้หญิงเก่งแห่งช้างกลาง
เขต 7 นายสุรเชษฐ์ มาศดิษถ์ ปชป. (อดีต สส.) ประกบด้วย นายสายัณห์ ยุติธรรม พปชร. อดีต ประธานสภา อบจ.นศ. คว่ำหวอดทางเมืองท้องถิ่น
เขต 8 นางสาวพิมพ์พัทรา วิชัยกุล ปชป. (อดีต สส.) ประกบด้วย นายจักรกฤช บริรักษ์ พปชร. สจ.นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง

ประกอบกับเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราบ เป็นเขตเลือกตั้ง ที่เหมาะสมกับพรรคการเมืองใหม่ๆ ไม่ผูกติดกับพรรคการเมืองเก่า

สวัสดิ์ สมัครพงศ์
นักสังเกตการณ์การเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3/12/61