ซุบซิบคนคอน » ขอแสดงความยินดี กับนายอำเภอขวัญใจชาวบ้าน

ขอแสดงความยินดี กับนายอำเภอขวัญใจชาวบ้าน

26 ตุลาคม 2018
1391   0

ขอแสดงความยินดี กับนายอำเภอขวัญใจชาวบ้าน #นายสมพงศ์มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช #รางวัลแห่งกำลังใจ หลังจากลุยงานหนักสนองงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยยึดหลัก #เข้าใจ #เข้าถึง #พัฒนา เดินเคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ