ท่องเที่ยวเมืองคอน » ล่องแพปากพญาอีกกิจกรรมของชุมชนริมชายฝั่งอ่าวไทยที่น่าสนใจ…

ล่องแพปากพญาอีกกิจกรรมของชุมชนริมชายฝั่งอ่าวไทยที่น่าสนใจ…

27 กันยายน 2018
315   0

🔊🔊 ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยไมต้องใช้เงิน ที่ชุมชนประมงชายฝังบ้านปากพญาหมู่ 6 ท่าชัก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช อีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชุมชน ปลูกป่า ท่องเที่ยวชมธรรมชาติชายฝั่ง และอีกหลายๆกิจกรรม🐚🐚🐙🦈