ข่าวด่วนเมืองคอน » นักเรียนโรงเรียนชนบท เมืองคอน วอนผู้ใจบุญสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุกปี

นักเรียนโรงเรียนชนบท เมืองคอน วอนผู้ใจบุญสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุกปี

23 กันยายน 2018
1457   0

ชนบท เมืองคอน วอนผู้ใจบุญสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุกปี
วันที่ 23 ก.ย.61 ศูนย์ข่าว 24 ชั่วโมง สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากนักเรียนของโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ 5 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสาธารณูปโภคของโรงเรียน ทั้งอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้อาคาร ห้องเรียน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับนักเรียนได้ เนื่องจากอาคารเรียน ห้องเรียน ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ สาเหตุเกิดจากโรงเรียนถูกภัยธรรมชาติ น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ละปีโรงเรียนประสบน้ำท่วม 2 – 3 ครั้ง และแต่ละครั้งถูกน้ำท่วมยาวนานหลายวัน ทำให้อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานหลายปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มีสภาพสมบรูณ์ใช้งานได้ปกติ
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ พบเป็นโรงเรียนอยู่ห่างไกลชุมชน เป็นที่ลุ่มต่ำ สภาพบริเวณโรงเรียนยังมีร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วม ทั้งเศษซากปรักหักพังที่ได้รับคามเสียหายจากน้ำท่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นนันทนาการ ถูกนำมาทิ้งทำลายหลังเรียนเรียน ขณะที่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ มีสภาพชำรุดเสียหาย ทั้งหลังคากระเบื้อง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง และพื้นห้องเรียน ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ล้วนเกิดจากผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี
นางสาวกีรติ พิทักษ์วงศ์ นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ กล่าวว่า ตนเรียนหนังสือที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถม ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปี โดยถูกน้ำท่วมแต่ละครั้งสูงประมาณ 1 – 2 เมตร ในหนึ่งปีโรงเรียนถูกน้ำท่วมประมาณ 2 – 3 ครั้ง แต่ละครั้งเป็นระยะเวลาหลายวัน ทำให้ต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง หลังจากน้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติ ตนและเพื่อน ครูในโรงเรียน รวมทั้งชาวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนให้กลับมาเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการของโรงเรียน ได้รับความเสียหาย ในปัจจุบันหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์นันทนาการไม่เพียงพอเหมือนโรงเรียนอื่นๆ นอกจากนี้อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องเรียน ได้รับความเสียหายเช่นกัน ฝ้าเพดานพัง หลังคากระเบื้องแตก ประตูหน้าต่างเปื่อยผุพัง ตนและเพื่อนเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือโรงเรียนของตนด้วย
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ เปิดเผยว่า ตนเพิ่งมารับตำแหน่งประมาณ 2 เดือนเศษ ซึ่งโรงเรียนเปิดสอบระดับชั้น อนุบาล – ม 3 มีนักเรียนทั้งหมด 218 คน สภาพพื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ลุ่มต่ำ เท่าที่ทราบโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี ในแต่ละปีน้ำท่วม 2 – 3 ครั้ง ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการของนักเรียน ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง นักเรียนจึงไม่ได้รับความสะดวกในการเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังไม่มีโรงอาหาร ปัจจุบันนักเรียนใช้อาคารประกอบที่มีอายุกว่า 30 ปี นั่งรับประทานอาหารกลางวัน แต่อาคารประกอบปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคากระเบื้องแตกเสียหาย ฝ้าเพดานพังถล่ม ส่วนอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป 1 ได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถูกน้ำท่วมสูงถึงหลังคา และในทุกปีที่เกิดน้ำท่วมอาคารเรียน ป 1 จะได้รับผลกระทบทุกครั้ง ทำให้ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ผุพัง ทั้งโครงสร้าง หลังคา ซึ่งทางโรงเรียนก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ปัญหาไปตามสภาพความเสียหาย และตามงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ห้องน้ำ ห้องส้วม ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอกับนักเรียนทั้งโรงเรียน โดยเฉพาะช่วงฝนตกนักเรียนจะได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก เพราะต้องวิ่งฝ่าสายฝนไปเข้าห้องน้ำ ห้องส้วม ที่อยู่นอกอาคารเรียน จึงวิงวอนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และผู้ใจบุญ สนับสนุนปรังปรุงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม สามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ตนโดยตรง นายธีระพงศ์ รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ 5 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

☎️เบอร์โทรศัพท์ 0649159775