ท่องเที่ยวเมืองคอน » หอไตร 100 ปี อีกจุดของอำเภอท่าศาลาที่น่าไปชม….

หอไตร 100 ปี อีกจุดของอำเภอท่าศาลาที่น่าไปชม….

18 กันยายน 2018
549   0

🔊 ชมหอไตร 100 ปี วัดสโมสร หรือวัดด่าน ตั้งอยู่ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

มีความเก่าแก่ที่น่าสนใจมาก เป็นคำบอกเล่ากันมาช้านานสำหรับวันสโมสรแห่งนี้…..